Wewiin

Tạo Website dạy học trực tuyến dễ dàng

Giúp bạn sử dụng website dạy học trực tuyến, chi phí thấp, đầy đủ tính năng

Cơ Bản

30,000,000 VND/ 30 ngày

 • Chức năng phân quyền:
 • Gắn tên miền riêng:
 • Chỉnh sửa giao diện web:
 • Tích hợp thanh toán COD:
 • Tích hợp các công cụ marketing:
 • Tạo giao dịch thủ công:
 • Bảo mật SSL:
 • Theo dõi thông tin cá nhân:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Facebook Messenger:
 • Tạo Landing Page:
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết:
 • Nhân viên tư vấn và hỗ trợ 1 - 1 sau bán:
 • Tạo các thông báo, bản tin:
 • Nhập câu hỏi hàng loạt:
 • Theo dõi tiến trình học:
 • Nhúng khóa học vào web khác:
 • Tạo trường học:
 • Số khóa học: Không giới hạn
 • Tích hợp thanh toán chuyển khoản:
 • Đăng ký và theo dõi tiến trình học:
 • Lưu vết quá trình học:
 • Chống chia sẻ tài khoản:
 • App trên điện thoại mang brand riêng:
 • Số lượng người dùng: 100

Nâng cao

75,000,000 VND/ 30 ngày

 • Chức năng phân quyền:
 • Gắn tên miền riêng:
 • Chỉnh sửa giao diện web:
 • Tích hợp thanh toán COD:
 • Tích hợp các công cụ marketing:
 • Tạo giao dịch thủ công:
 • Bảo mật SSL:
 • Theo dõi thông tin cá nhân:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Facebook Messenger:
 • Tạo Landing Page:
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết:
 • Nhân viên tư vấn và hỗ trợ 1 - 1 sau bán:
 • Tạo các thông báo, bản tin:
 • Nhập câu hỏi hàng loạt:
 • Theo dõi tiến trình học:
 • Nhúng khóa học vào web khác:
 • Tạo trường học:
 • Số khóa học: Không giới hạn
 • Tích hợp thanh toán chuyển khoản:
 • Đăng ký và theo dõi tiến trình học:
 • Lưu vết quá trình học:
 • Chống chia sẻ tài khoản:
 • App trên điện thoại mang brand riêng:
 • Số lượng người dùng: 250

Doanh nghiệp

0 VND/ 30 ngày

 • Chức năng phân quyền:
 • Gắn tên miền riêng:
 • Chỉnh sửa giao diện web:
 • Tích hợp thanh toán COD:
 • Tích hợp các công cụ marketing:
 • Tạo giao dịch thủ công:
 • Bảo mật SSL:
 • Theo dõi thông tin cá nhân:
 • Tạo mã giảm giá:
 • Facebook Messenger:
 • Tạo Landing Page:
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết:
 • Nhân viên tư vấn và hỗ trợ 1 - 1 sau bán:
 • Tạo các thông báo, bản tin:
 • Nhập câu hỏi hàng loạt:
 • Theo dõi tiến trình học:
 • Nhúng khóa học vào web khác:
 • Tạo trường học:
 • Số khóa học: Không giới hạn
 • Tích hợp thanh toán chuyển khoản:
 • Đăng ký và theo dõi tiến trình học:
 • Lưu vết quá trình học:
 • Chống chia sẻ tài khoản:
 • App trên điện thoại mang brand riêng:
 • Số lượng người dùng: 500+
01
Tôi có bị giới hạn về số lượng khóa học/lớp học không?

Không. Bạn có thể tạo bao nhiêu khóa học/lớp học cũng được. Wewiin không thu thêm bất cứ khoản phí nào.

02
Tôi có bị giới hạn về số lượng học viên không?

Không. Bạn có thể bán khóa học cho bao nhiêu học viên cũng được. Wewiin không giới hạn số lượng học viên.

03
Tôi có thể dùng tên miền của mình không?

Có. Bạn có thể dùng tên miền của bạn khi bạn chọn gói sử dụng dịch vụ.

04
Tôi có cần thuê thêm máy chủ không?

Không. Wewiin đã lo hết cho bạn về cơ sở hạ tầng công nghệ và đảm bảo cho website của bạn luôn thông suốt và bảo mật.

05
Tôi thu tiền về như thế nào?

Với phương thức chuyển khoản ngân hàng thì học viên sẽ đóng tiền trực tiếp vào tài khoản cho bạn.

06
Dữ liệu của tôi có được bảo mật không?

Có. Wewiin cam kết không sử dụng dữ liệu của bạn cung cấp cho bên thứ ba.