Wewiin

ĐÀO TẠO TRƯỜNG HỌC ONLINE - CHUYỂN ĐỔI 4.0 VỚI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Trong thời đại 4.0 điện toán đám mây - một trong những thành phần nền tảng có tác động lớn đến các doanh nghiệp và các tổ chức. Đào tạo trực tuyến đang là một xu thế.

Điện toán đám mây.


Tại hội nghị Điện toán đám mây Việt Nam thì các chuyên gia cho rằng đó là quá trình chuyển hóa từ thực thành số chỉ cần kết nối với internet. Điện toán đám mây là nền tảng khuyến tạo, tác động lớn đến nhịp độ, lợi thế của các doanh nghiệp… Theo Chủ tích của VINASA thì điện toán đám mây tạo ra rất nhiều lợi ích:
-        Sản phẩm/ dịch vụ được chuẩn hóa

-        Chi phí đầu tư được giảm thiểu

-        Thời gian phát triển sản phẩm được rút ngắn

-        Chất lượng sản phẩm/ dịch vụ được nâng cao

-        Mô hình kinh doanh sẽ linh hoạt hơn

-        ….

Điểm sáng của lĩnh vực E-Learning.


Ngày nay, xu hướng chuyển đổi số đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến thì nền tảng điện toán đám mây đóng một vai trò vô cùng lớn. Theo TS.Trương Tiến Tùng - Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội, đào tạo E-learning tạo ra những đột biến quan trọng, làm thay đổi mạnh mẽ quá trình tự học vớ các khả năng cá nhân hóa cũng như đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của người học. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia hiện đan ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số. Chính vì vậy việc ưu tiên đầu tiên là cần phải phát triển các cơ sở hạn tầng ICT với băng thông rộng, sử dụng điện toán đám mây với chiến lược thích hợp… sẽ đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trong cách mạng 4.0