Wewiin

Giáo dục thời đại công nghiệp 4.0

Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 - Một số vận dụng trong giảng bài

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là cuộc cách mạng số diễn ra từ đầu thế kỷ 21. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần này là sẽ ngày càng phổ biến trí thông minh nhân tạo và máy móc tự động hóa, đem lại sự kết hợp giữa hệ thống ảo và thực tế. Cuộc cách mạng này tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội, trong đó đặc biệt không thể thiếu một nguồn nhân lực chất lượng cao; mà nguồn nhân lực lại là đối tượng trực tiếp của giáo dục - đào tạo. 

Hình minh họa: Ứng dụng Công nghệ mô phỏng trong đào tạo lái xe tại Học viện CSND

Như vậy, tầm quan trọng của giáo dục - đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 là không thể phủ nhận. Vì vậy, tìm hiểu về cuộc cách mạng này và vận dụng nó vào trong giảng dạy bài Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trong chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính để học viên có thể hiểu hơn về những  Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo của Đảng và nhà nước ta.

1. Về khái niệm giáo dục - đào tạo: vận dụng kiến thức về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào mục này giúp cho học viên hiểu rõ hơn về khái niệm này trong thời đại mới.

Theo giáo trình thì “Giáo dục là hiện tượng xã hội, diễn ra quá trình trao truyền tri thức, kinh nghiệm giữa con người với con người thông qua ngôn ngữ và các hệ thống ký hiệu khác nhằm kế thừa và duy trì sự tồn tại, tiến hóa và phát triển nhân loại”

Với cuộc cách mạng 4.0 vạn vật kết nối internet, thông tin bùng nổ, vì vậy quá trình trao truyền tri thức, kinh nghiệm giữa con người với con người cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Sự ra đời và phát triển của các thiết bị thông minh khiến con người được tận hưởng những tiện ích của kỷ nguyên Internet giúp cho việc tiếp nhận tri thức nhanh chóng hơn, rút ngắn khoảng cách. Khi đó, vai trò của người thầy trong quá trình trao truyền tri thức, kinh nghiệm như thế nào?

Trong nền công nghiệp 4.0 người ta nói đến những người lao động với thói quen kỷ luật và tư duy khai phóng. Vậy, hoạt động giáo dục - đào tạo phải làm gì để đáp ứng đòi hỏi đó? Theo quan điểm giáo dục hiện đại: Hoạt động giáo dục gồm 4 yếu tố: giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và tự giáo dục của mỗi cá nhân. Ở đây, người giảng viên cần giúp cho học viên thấy được những tác động của cuộc CMCN4.0 đối với từng yếu tố đó như thế nào để thấy được vai trò của từng yếu tố trong hoạt động giáo dục.

Trong gia đình cha mẹ cần làm gì cho con để cho thế hệ tương lai có khả năng nắm bắt làn sóng của cuộc cách mạng này. Mỗi gia đình cần chuẩn bị cho con ra đời với tinh thần tự lực, tự cường để những đứa con ấy có thể được rèn luyện thói quen kỷ luật từ nhỏ, đồng thời cha mẹ cũng cần tạo môi trường để khuyến khích trẻ phát triển tư duy của mình theo hướng để trẻ tự lập trong hành động và trong suy nghĩ, loại bỏ tư duy bao bọc che chở dẫn đến chiều chuộng, làm thay, nghĩ thay trẻ… để trẻ khi gia nhập cuộc cách mạng này sẽ dễ dàng hơn.

Trong thời đại mới, giáo dục hướng tới sự hoàn thiện của mỗi cá nhân. Do vậy,  người thầy là người  dẫn dắt, chỉ hướng, truyền tải lại cho thế hệ sau tất cả những gì có thể để họ có thể phát triển hơn, hoàn thiện hơn.