Wewiin

Tối ưu đo lường và đánh giá kết quả học tập

30/12/2020 3870 lượt xem

Để nâng cao hiệu quả của tổ chức và đạt được thành công trong việc giảng dạy thì bất kỳ quá trình đào tạo nào cũng cần có mục tiêu nhất định. Việc đo lường và đánh giá kết quả học tập là phầ

Đo lường và đánh giá kết quả học tập là gì?

Đo lường là hình thức thu thập thông tin và đối chiếu so sánh với mục tiêu cố định đã được đặt ra trước đó trong chương trình giáo dục về kỹ năng, nhận thức và tư duy của học sinh.

Đánh giá kết quả học tập là việc căn cứ vào kết quả đo lường một cách có hệ thống để biết được mức độ hoàn thành mục tiêu, dựa vào đó đưa ra những nhận định và kết luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.


Tầm quan trọng của việc đo lường và đánh giá kết quả học tập

Cải thiện chất lượng đào tạo

Đo lường và đánh giá kết quả học tập giúp kết hợp những nỗ lực của cả giáo viên và học sinh để đóng góp vào mục tiêu chung. Nhờ đo lường và đánh giá, giáo viên có thể biết phần học nào học sinh đã nắm vững và ngược lại, từ đó quyết định các phương thức dạy học phù hợp, cải thiện quy trình giảng dạy và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Phát triển tối đa năng lực của học sinh

Một quy trình đánh giá có hệ thống cho thấy một bức tranh tổng quan về năng lực học tập của học sinh, từ đó xác định được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để đưa ra hướng khắc phục những hạn chế và phát huy tối đa điểm mạnh của họ.

Dễ dàng phân loại học sinh

Các nghiên cứu chỉ ra rằng học sinh có thể đạt được hiệu quả cao nhất nếu được dạy trong một môi trường có sức học ngang bằng nhau. Điều này giúp ích cho các thiết kế chương trình cá nhân hóa học tập, cho phép giáo viên dễ dàng phân loại học sinh theo các nhóm khác nhau thông qua các công cụ phân tích, đo lường.

Tích hợp công cụ công nghệ vào việc đo lường và đánh giá kết quả học tập

Với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ, việc sử dụng các công cụ đo lường đánh giá trực tuyến kết quả học tập đang ngày càng trở nên phổ biến và được thực hiện dưới các hình thức như: các bài kiểm tra đánh giá trực tuyến, công cụ phân tích thống kê… Mục tiêu chính là cung cấp các phản hồi cho cả giáo viên và học sinh về thành công và thất bại trong khóa học, mang lại trải nghiệm học tập tích cực hơn.

Tối ưu đo lường và đánh giá kết quả học tập với nền tảng công nghệ WeWiin

  • WeWiin giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực nhờ tính năng chấm bài tự động, cho kết quả chấm thi ngay lập tức.
  • WeWiin cho phép người quản trị dễ dàng theo dõi tiến độ học tập của học sinh thông qua công cụ kiểm tra tần suất tham gia học tập, tỷ lệ hoàn thành khóa học và thống kê số điểm sau mỗi lần thi.


Tóm lại đo lường và đánh giá là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong giáo dục. Nó là một quá trình cần được diễn ra liên tục để thúc đấy sự phát triển của học sinh, nâng cao kỹ năng của giáo viên và đảm bảo đạt được những lợi ích tốt nhất trong các chương trình đào tạo.